Musiikkiterapia

 

Terapiamuotona musiikkiterapian juuret ovat kehitysvammakuntoutuksessa, josta sen käyttö on vähitellen laajentunut muillekin kohderyhmille. Musiikkiterapia lasketaan nykyään kuuluvaksi taideterapioihin. Taideterapeuttisena kuntoutusmuotona musiikkiterapialla voidaan tutkitusti vaikuttaa monenlaisten asiakkaiden psyykkiseen hyvinvointiin. Sillä voidaan kuntouttaa vaikeastikin kehitysvammaisia asiakkaita, tehostaa neurologista kuntoutumista (esim. aivohalvauksen jälkeen), antaa eri kohderyhmille mahdollisuus itsensä ilmaisemiseen ja tarjota mielihyvän, onnistumisen ja osallisuuden kokemuksia asiakkaan omista lähtökohdista riippumatta. Musiikkiterapiassa voidaan aktivoida liikkeeseen ja vuorovaikutukseen tai antaa keinoja tunteiden tunnistamiseen, käsittelemiseen ja esille tuomiseen silloinkin, kun sanoja ei ole. Vibroakustisella hoidolla (matalataajuisella äänivärähtelyhoidolla) voidaan mm. auttaa kivunlievityksessä, rentouttaa tai virkistää kehoa, lievittää spastisuutta ja parantaa unen laatua. Musiikkiterapia on monipuolinen ja monimenetelmäinen kuntoutusmuoto ja sen toteutuksessa voidaan kohderyhmästä riippuen hyödyntää soittamisen, laulamisen ja musiikin kuuntelemisen lisäksi muitakin taideterapeuttisia menetelmiä, kuten esimerkiksi tanssia, maalaamista tai kirjoittamista. Musiikkiterapia soveltuu kaikenikäisille, eikä musiikillisia ennakkotietoja tai taitoja tarvita.

Sointulinnan musiikkiterapeuttina toimii laaja-alainen musiikkiterapeutti, Vibrac-hoitaja ja lasten tunnetaito-ohjaaja Heidi-Anna Vihriälä.