Musiikkiterapiapalvelut

Sointulinna tarjoaa musiikkiterapiaa lapsille, nuorille ja aikuisille. Tapaamiset voidaan järjestää koti-, koulu- tai päiväkotikäynteinä tai yrityksen toimitilalla Kiistalantiellä, Hämeenlinnan rautatieaseman tuntumassa. Musiikkiterapiaan voi tulla joko lääkärin lähetteellä julkisten tahojen kustantamana tai omalla kustannuksella. Sointulinna toimii myös Kelan palveluntuottajana Kanta-Hämeen vakuutuspiirissä. 

Laulun ja pianonsoiton alkeisopetus

Sointulinnan soiton- ja laulunopetus perustuu musiikkiterapeuttiseen lähestymistapaan: tavoitteena on ennen kaikkea nauttia musiikista, soittamisesta ja laulamisesta jokaisen omista lähtökohdista käsin. Soitonopetuksessa käytetään pääasiallisesti kuvionuotteja, joiden avulla on helppo päästä soittamaan tuttuja melodioita heti ensimmäisestä tunnista alkaen. Asiakkaan toivomuksen mukaan kuvionuottien rinnalle voidaan ottaa myös perinteiset nuotit. Opetus on aina yksilöllistä ja toteutetaan asiakkaan omien toivomusten, tarpeiden ja lähtökohtien mukaan. Kuka tahansa voi nauttia musiikin tekemisestä, ilman ikärajaa ja ilman ennakkovaatimuksia soitto- tai laulutaidosta. Laulunopetuksessa voidaan tarvittaessa käyttää rentoutus- ja hengitysharjoituksia helpottamaan mahdollisia jännityksiä tai tunnelukkoja, ja teemoja voidaan laajentaa edelleen tilanteeseen sopivien tunneharjoitusten kautta.